Helsingforsregionens hörselförening rf

Bli medlem!
Helsingforsregionens hörselförening rf är Finlands äldsta förening för hörselskadade. Den startades 1926 som en tvåspråkig föreningen men delades på språklig grund 1934. Bror Henriksson säger i föreningens 75-årsskrift att: ”Det var inte enbart språkstriderna, utan också språkförbistringen som ledde till separationen.” — ”Med tanke på den tidens tekniska hörhjälpmedel blev umgänget mycket besvärligt när också språkbarriären måste genombrytas. En uppdelning enligt språktillhörighet tedde sig helt naturlig”.

Föreningen skulle i början verka för svenskpråkiga ”lomhörda” i hela landet. En uppgift som snart blev övermäktig.
Småningom bildades nya lokalföreningar på andra orter i Svenskfinland. Föreningen har under årens lopp flera gånger bytt namn. Sedan februari 2009 är föreningen registrerad som ‘Helsingforsregionens hörselförening rf’.
Föreningens verksamhetsområde är hela huvudstadsregionen.

 

 

Våra medlemmar kommer huvudsakligen från Helsingfors men en annan stor grupp utgör de som bor i Esbo. Andra närkommuner är också representerade. Om föreningen ursprungligen hade mest hörselskadade medlemmar så är i dag en stor del normalhörande, anhöriga, eller andra med intresse av hörselfrågor. I dag har föreningen knappt 160 medlemmar.

Föreningen är medlem i takorganisationen Svenska hörselförbundet rf.

Stadgar.pdf

75-års jubileum.pdf

Torsten och Sirkka Söderholms fond.pdf

Se fågellivet i Qvisteboholken våren 2021 på länken nedan

https://youtu.be/z6hA0yBwLHI

 

Inget evenemang hittades!

BLI MEDLEM!

Bor du i huvudstadsområdet?

Söker du umgänge med andra som drabbats av nedsatt hörsel?

Vill du ha information om hjälpmedel eller vill du diskutera och få tips om hjälpmedel?

Vill du skaffa batterier billigare än de är i vanliga affärer?

Önskar du få Svenska hörselförbundets tidskrift “Vi hörs”?

Som medlem i vår förening omfattas du av detta. Vår förening har en skolad handledare och många medlemmar med praktiska erfarenheter av hörapparater. Vi försöker alla hjälpa varandra.

Vi försöker ta hand om varandra och sätta litet färg på tillvaron också via veckoträffar i föreningslokalen, med utfärder och utställningsbesök. Vi firar traditionella högtider och dukar till gemensamt födelsedagskalas en gång i året.

Vår förening ser dej gärna som medlem!

Medlemsavgiften är i år (2019) 30 €

Medlemsansökan.pdf (enklast att ladda ned först och sedan fylla i).

Du kan också fritt formulera en ansökan och skicka den till:
Helsingforsregionens hörselförening rf
Tölögatan 10 B 9
00100 Helsingfors

Eller mejla den till någon av styrelsemedlemmarna eller föreningens e-post adress: helsingfors.horsel@gmail.com

Helsingforsregionens hörselförening rf

Tölögatan 10 B 9
Helsingfors 00100
helsingfors.horsel@gmail.com


Registerbeskrivning (PDF)

Har du frågor?

Lämna gärna ett meddelande!

Samtycke

9 + 6 =