Länklista

Valteri

Stöd för lärande och skolgång. Valteri är nationellt och en del av Utbildningsstyrelsens verksamhetsområde.
Svenska skolan för synskadade och SPERES heter fr.o.m. 1.8.2015 Skilla och hör till det riksomfattande Valteri-nätverket, som stöder lärande och skolgång.

TRIO

Samarbete mellan följande förbund:
Svenska pensionärsförbundet rf – SPF
Förbundet Finlandssvenska Synskadade rf – FSS
Svenska hörselförbundet rf

SVERIGE

Hörselskadades Riksförbund (HRF)
Här kan du testa din hörsel
AURIS – Den hörselsmarta tidningen
Hörselföreningen i Stockholm

NORGE

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF)