Kontakt

Helsingforsregionens hörselförening rf

Tölögatan 10 B 9
Helsingfors 00100
helsingfors.horsel@gmail.com

Ordförande

Harriet von Koskull

+358 50 522 7841

Sekreterare

Solveig Thun-Wilén

040 57 312 97

Vice ordförande

Wilhelm Holmberg

Ledamöter

Alice Berghäll
Monica Bäckström
Kristina Lindquist

Förenings hörselrådgivare

Förenings hörselrådgivare står till medlemmarnas förfogande på måndagsmötena.
Hörselrådgivarna kan också kontaktas via föreningens e-post:
helsingfors.horsel@gmail.com eller via bifogade formulär.

Hörselrådgivare är:

Harriet von Koskull
Kristina Lindquist

Ta kontakt!

Kontakt
Samtycke