Kontakt

Helsingforsregionens hörselförening rf

Tölögatan 10 B 9
Helsingfors 00100
+358 50 522 7841
helsingfors.horsel@gmail.com

Ordförande

Harriet von Koskull
+358 50 522 7841

Sekreterare

Solveig Thun-Wilén

Ledamöter

Alice Berghäll
Monica Bäckström
Anna-Greta Liljeroth
Kristina Lindquist
(Gerd Strandberg-Andersson, bor i Vasa)

Kassör

(utom styrelsen)
Birgitta Åström

Förenings hörselrådgivare står till medlemmarnas förfogande på måndagsmötena.
Hörselrådgivarna kan också kontaktas via föreningens e-post:
helsingfors.horsel@gmail.com eller via bifogade formulär.

Hörselrådgivare är:

Harriet von Koskull
Kristina Lindquist
Gerd Strandberg-Andersson


Ta kontakt!

Kontakt
Samtycke