Historia test

Helsingforsregionens hörselförening rf är Finlands äldsta förening för hörselskadade

Den startades 1926 som en tvåspråkig föreningen men delades på språklig grund 1934. Bror Henriksson säger i föreningens 75-årsskrift att:

 

”Det var inte enbart språkstriderna, utan också språkförbistringen som ledde till separationen.” — ”Med tanke på den tidens tekniska hörhjälpmedel blev umgänget mycket besvärligt när också språkbarriären måste genombrytas. En uppdelning enligt språktillhörighet tedde sig helt naturlig”.

Föreningen skulle i början verka för svenskspråkiga ”lomhörda” i hela landet. En uppgift som snart blev övermäktig.
Småningom bildades nya lokalföreningar på andra orter i Svenskfinland. Föreningen har under årens lopp flera gånger bytt namn. Sedan februari 2009 är föreningen registrerad som ‘Helsingforsregionens hörselförening rf’.

Föreningens verksamhetsområde är hela huvudstadsregionen.

Våra medlemmar kommer huvudsakligen från Helsingfors men en annan stor grupp utgör de som bor i Esbo. Andra närkommuner är också representerade. Om föreningen ursprungligen hade mest hörselskadade medlemmar så är i dag en stor del normalhörande, anhöriga, eller andra med intresse av hörselfrågor.

Föreningen är medlem i takorganisationen Svenska hörselförbundet rf.

Stadgar.pdf

75-års jubileum.pdf

Torsten och Sirkka Söderholms fond.pdf

Svenska hörselförbundet