Styrelsen 2019

Harriet von Koskull, ordförande

Tölögatan 10 B 9, 00100 Helsingfors
helsingfors.horsel@gmail.com
mobil: 050 522 78 41

Kristina Lindquist, sekreterare


Carita Apelgrén-Laxström, skattmästare 


Gerd Strandberg-Anderssonledamot

Facebook -stödperson


Monica Bäckström, ledamot


Sören Bondestam, ledamot, IT-stöd


helsingfors.horsel@gmail.com

Se även det enkla e-post formuläret nere på sidan.


Om föreningen

Helsingforsregionens hörselförening rf är Finlands äldsta förening för hörselskadade. Den startades 1926 som en tvåspråkig föreningen men delades på språklig grund 1934. Bror Henriksson säger i föreningens 75-årsskrift att: ”Det var inte enbart språkstriderna, utan också språkförbistringen som ledde till separationen.” — ”Med tanke på den tidens tekniska hörhjälpmedel blev umgänget mycket besvärligt när också språkbarriären måste genombrytas. En uppdelning enligt språktillhörighet tedde sig helt naturlig”.
Föreningen skulle i början verka för svenskpråkiga ”lomhörda” i hela landet. En uppgift som snart blev övermäktig.
Småningom bildades nya lokalföreningar på andra orter i Svenskfinland. Föreningen har under årens lopp flera gånger bytt namn. Sedan februari 2009 är föreningen registrerad som 'Helsingforsregionens hörselförening rf'.
Föreningens verksamhetsområde är hela huvudstadsregionen. 
Våra medlemmar kommer huvudsakligen från Helsingfors men en annan stor grupp utgör de som bor i Esbo. Andra närkommuner är också representerade. Om föreningen ursprungligen hade mest hörselskadade medlemmar så är i dag en stor del normalhörande, anhöriga, eller andra med intresse av hörselfrågor. I dag har föreningen knappt 160 medlemmar.
Föreningen är medlem i takorganisationen Svenska hörselförbundet rf.

Stadgar.pdf

75-års jubileum.pdf

Enkelt e-postformulär

Skriv siffran 7 med bokstäver: