Bli medlem

Bor du i huvudstadsområdet? Söker du umgänge med andra som drabbats av nedsatt hörsel? Vill du ha information om hjälpmedel eller vill du diskutera och få tips om hjälpmedel?  Vill du skaffa batterier billigare än de är i vanliga affärer? Önskar du få Svenska hörselförbundets tidskrift “Vi hörs”

Som medlem i vår förening omfattas du av detta. Vår förening har en skolad handledare och många medlemmar med praktiska erfarenheter av hörapparater. Vi försöker alla hjälpa varandra. Vi försöker ta hand om varandra och sätta litet färg på tillvaron också via veckoträffar i föreningslokalen, med utfärder och utställningsbesök. Vi firar traditionella högtider och dukar till gemensamt födelsedagskalas en gång i året.


Vår förening ser dej gärna som medlem. 

 

Medlemsavgiften är i år (2019) 30 €

 

VÄLKOMMEN!

Medlemsansökan.pdf (enklast att ladda ned först och sedan fylla i)

Du kan också fritt formulera en ansökan och skicka den till 

Helsingforsregionens hörselförening rf

Tölögatan 10 B 9, 00100 Helsingfors

Eller mejla den till någon av styrelsemedlemmarna eller föreningens e-post adress

helsingfors.horsel@gmail.com